Legal due diligence, czyli audyt prawny

Przygotowywanie fuzji przedsiębiorstw, działania zmierzające do zawarcia umowy, lub kapitałowego zaangażowania w spółce, zawsze obarczone są ryzykiem. Mogą powodować skutki prawne, które odbiją się negatywnie na prowadzonej działalności, i których usunięcie pochłonie dużo czasu i środków.

Działanie z wyprzedzeniem

Wielu przedsiębiorców rozwiązanie ewentualnych problemów widzi w zatrudnieniu prawnika. Oczywiście, konsultacja prawna jest bardzo istotna, jednak bardzo często pojawia się on już w momencie, gdy niepożądane skutki dotknęły firmę. Działanie post factum, nawet z zatrudnieniem najlepszego prawnika, nie jest w stanie całkowicie uzdrowić sytuację. Rozwiązaniem, które znacznie minimalizuje skutki wystąpienia niepożądanych działań, jest audyt prawny przedsiębiorstwa.

Poza oczywistymi sytuacjami, takimi jak przygotowywanie zawarcia umowy, nabycie pakietów udziałów, czy przygotowywania do przejęcia, połączenia lub przekształcenia, audyty prawne spółek podejmuje się również w odniesieniu do innych sfer działalności podmiotu gospodarczego. Dobrze przeprowadzony audyt pozwala na wiarygodną ocenę stabilności finansowo – prawnej.

Czas i zakres legal due diligence

Zakres czasowy przeprowadzanego audytu prawego jest uzależniony od wielkości podmiotu gospodarczego, sfery jego działania, a także stopnia skomplikowania jego powiązań kapitałowych. Sprawozdanie, które sporządzane jest na jego zakończenie, zawierać musi ocenę całokształtu działania spółki. Wskazać błędy i braki. Zakończyć się rekomendacją, która będzie podstawą do dalszych działań.

Audyty prawne spółek sporządzane są w oparciu o badania i weryfikację dokumentacji – akt rejestrowych i sądowych, ksiąg wieczystych, zawartych umów. Obraz spółki tworzony jest w oparciu o bezpośrednie rozmowy z jej przedstawicielami, a także bezpośrednie oględziny miejsca pracy, czy też ewentualnej produkcji. Dla oszacowania wiarygodności spółki niezbędna jest również weryfikacja jej stanu majątkowego, posiadanych ruchomości i nieruchomości. Dopiero takie kompleksowe podejście pozwala na rzetelne określenie kondycji podmiotu i wydanie rekomendacji. Poza doraźnymi audytami, zasadne jest wykonywanie ich cyklicznie, uzyskując w ten sposób bieżące informacje na temat poprawności i efektywności podmiotu. uzyskane w ten sposób informacje pozwolą z wyprzedzeniem podjąć niezbędne działania.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here