O cenach transferowych słów kilka

Cena transferowa to cena stosowana w transakcjach pomiędzy dwoma powiązanymi podmiotami. Takie transakcje stosowane są najczęściej w ramach jednej grupy kapitałowej bądź na rzecz osób prawnych przez właścicieli jak i zarządy.

Ceny transferowe – czym są?

Cena transferowa może mieć w wypadku takich transakcji decydujący wpływ na wysokość zysków, jak i strat. Ma również wpływ na konkurencyjność danej grupy wobec innych przedsiębiorstw. Ceny transferowe powiązane są także z odpowiednią dokumentacją. Powinna ona obejmować funkcję podmiotów, które uczestniczą w transakcji jak i ryzyko, które związane jest z jej podjęciem.

Dokumentacja zawiera również przewidywane koszty, które powiązane są z transakcją, metody zapłaty, formy oraz także korzyści, jakich podatnik oczekuje w związku z jej zawarciem. Jeśli podatnik nie dostarczy dokumentacji w ciągu 7 dni do organu podatkowego, naraża się na nadwyżkę dochodu, czyli sankcję – jej wysokość wynosi 50%.

Znaczenie cen transferowych i ich kształtowanie się – co oznacza?

Ceny transferowe mają duże znaczenie nie tylko w wypadku administracji podatkowych, lecz również i samych podatników. Dzieje się tak ze względu na to, że w dużym stopniu określają one wydatki, dochody i zyski, które podlegają opodatkowaniu przez odrębne organy podatkowe.

Ceny, które stosowane są przez korporacje wielonarodowe również noszą miano cen transferowych. Właśnie dlatego mają one wpływ na wewnętrzny obrót także w innych częściach świata. Na ich wpływ mają także decyzje, które podejmowane są w firmach wewnętrznie.

Formowanie ceny transferowych

Ceny transferowe mogą być formowane przez kilka czynników. Są to np. ceny rynkowe, które zyskiwane są przed dane przedsiębiorstwo podczas sprzedaży na zewnątrz, bądź w oparciu o ceny rynkowe zyskiwane przez inne firmy. Ceny formują się także w parciu o planowane i normatywne koszty wytworzenia jak i umowne ceny wynegocjowane przez spółki transnarodowe.

Wszystkie zagadnienia związane z cenami transferowymi są pod stałą kontrolą podatkową. W obszarze tym mimo to wciąż istnieje wiele niedociągnięć, o czym świadczyć może fakt, że jedynie 30% spraw przed sądem administracyjnym zakończyło się powodzeniem dla podatnika. Ceny transferowe wciąż mają więcej wspólnego z samą ekonomią, niż prawem podatkowym, co również jest kwestią niedociągnięć.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here